Because it’s there …: Voluntary councils reflect on contributing to strategic planning for integrated services for older people in Cwm Taf

Sharon Richards (Voluntary Action Merthyr Tydfil, Merthyr Tydfil, UK)
Anne Morris (Interlink RCT, Pontypridd, UK)
Stewart Greenwell (ADSS Cymru, Abercynon, UK)

Journal of Integrated Care

ISSN: 1476-9018

Publication date: 17 August 2015

Abstract

Purpose

The purpose of this paper is to understand the strategic role of third-sector agencies, with a history that often left them “sidelined” by the public sector, showing how all agencies involved can be respected and trusted, with conflicts of interest around commissioning services well managed. It highlights how power differentials between agencies/sectors influence behaviour and how a voluntary council can promote the voice of users and carers.

Design/methodology/approach

A case study considering the nature of voluntary sector activity in Cwm Taf, referring to learning from elsewhere, confirming and challenging the experience. It draws on the experiences of two key third-sector workers and draws on local survey data, as well as the experiences of community co-ordinators.

Findings

The importance of “being there” in policy development, implementing change and taking action; “being at the top table” was critical in developing a stronger third sector and user voice, supporting the ambitions of Social Services and Well-being (Wales) Act 2014. Third-sector agencies have been good and mature partners, honest brokers/commissioners, completer/finishers and critical friends.

Originality/value

Power and influence are significant in changing the way that older people receive a different offer – not, “what can we do for you?”, but, “help us to understand what will make a difference to your life”. Third-sector agencies are crucial change agents, better at representing users and carers than public sector agencies doing it alone. It explores the concept of interdependence, as more energising for older people and agencies.

Diben

bydd y papur hwn yn archwilio rôl strategol a gweithredol asiantaethau’r trydydd sector yn datblygu gwasanaethau integredig. Mae asiantaethau’r trydydd sector yn aml yn cael eu diystyru gan asiantaethau’r sector cyhoeddus am nad ydynt wedi eu cynnwys yn y byd ‘proffesiynol’. Bydd y papur yn gwneud synnwyr o’r gwahaniaethau mewn pŵer sydd bron bob amser i’w canfod o fewn a rhwng asiantaethau a’r ffordd y maent yn dylanwadu ar ymddygiad; ymddygiad sy’n dylanwadu’n sylweddol ar graddau’r ymddiriedaeth sydd yn gorfod datblygu rhwng asiantaethau a phobl sy’n gweithio mewn asiantaethau, er mwyn i ni allu symud i ffwrdd o feddylfryd ‘silo’ ac ymddygiad ‘silo’, nad ydynt yn manteisio i’r eithaf ar brofiad ac arbenigedd yr holl randdeiliaid allweddol.

Cynllun/methodoleg/dull

Mae’r papur hwn yn astudiaeth achos sy’n defnyddio ymchwil a phrofiadau o fannau eraill sydd yn cynnwys asiantaethau’r trydydd sector. Mae’n ystyried natur gweithgaredd y sector gwirfoddol yng Nghymru ac yng Nghwm Taf yn benodol.

Canfyddiadau

mae pwysigrwydd ‘bod yno’ yn ganolog i chwarae rôl allweddol yn natblygiad polisi ac mae’r papur yn amlygu sut mae bod ar frig y tabl wedi chwarae rôl allweddol yn cael llais trydydd sector cryfach. Mae hwn yn ei dro yn rhoi mwy o fynediad i lais defnyddwyr a gofalwyr ac mae’n cefnogi uchelgais y prif newid deddfwriaethol yng Nghymru, Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) 2014.

Gwreiddioldeb/gwerth

mae’r papur hwn yn ymwneud â dangos grym a dylanwad sylweddol trafod ar gyfer newid yn y ffordd y mae pobl hŷn yn derbyn cynnig sydd bellach yn ddim i’w wneud â ‘beth allwn ni ei wneud i chi?’ ac yn fwy am wahodd pobl hŷn i’n ‘helpu ni i ddeall beth fydd yn gwneud gwahaniaeth i’ch bywyd chi’. Gall asiantaethau’r trydydd sector chwarae rhan hanfodol yn cefnogi’r newid hwnnw, o bosibl yn cynrychioli buddion defnyddwyr a gofalwyr yn well na’r traddodiad o asiantaethau’r sector cyhoeddus yn ceisio gwneud hynny ar eu pen eu hunain. Mae’r papur hefyd yn archwilio’r cysyniad iachach o ryngddibyniaeth, fel nod ar gyfer pobl hŷn, yn ogystal â nod i asiantaethau ei gymryd yn eu perthynas â’i gilydd.

Keywords

Citation

Richards, S., Morris, A. and Greenwell, S. (2015), "Because it’s there …: Voluntary councils reflect on contributing to strategic planning for integrated services for older people in Cwm Taf", Journal of Integrated Care, Vol. 23 No. 4, pp. 219-231. https://doi.org/10.1108/JICA-06-2015-0021

Download as .RIS

Publisher

:

Emerald Group Publishing Limited

Copyright © 2015, Emerald Group Publishing Limited

To read the full version of this content please select one of the options below

You may be able to access this content by logging in via Shibboleth, Open Athens or with your Emerald account.
To rent this content from Deepdyve, please click the button.
If you think you should have access to this content, click the button to contact our support team.